ผู้เขียน หัวข้อ: หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  (อ่าน 731 ครั้ง)

อำไพพงษ์

  • บุคคลทั่วไป
งานคลังฯ ได้ดาวน์โหลด file หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และได้จัดทำเป็นเอกสาร E-book คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าไปดูได้ที่
www.fn.soc.ku.ac.th/pdf/index.html  โดย browser ที่ใช้ควรเป็น googlechome หรือ firefox