ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศ หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบุคลากร  (อ่าน 627 ครั้ง)

คณะกรรมการกองทุนฯ

  • บุคคลทั่วไป
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ ประกาศ หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบุคลากร (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบ