การจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ 2558-2559 - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
13
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
13
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
7
ออนไลน์มากที่สุด:
24 - มิถุนายน 29, 2018, 06:38:13 PM
ออนไลน์วันนี้:
6
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.03
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.03
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
17
สมาชิกล่าสุด:
fsocssm
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
3.67
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ข้อมูลPowerPointการฝึกอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
0
การแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตฯ ผ่านระบบ Online
0
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
0
ประกาศ หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบุคลากร
0
สรุป การสัมมนาเรื่อง โครงการความร่วมมือทางด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซีย
0
สรุปสาระสำคัญ การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
สรุปการเข้าร่วมสัมมนาด้านกฎหมายซื้อขายออนไลน์
0
สรุปรายละเอียดการเข้าสัมมนานานาชาติด้านกฎหมาย
0
สรุปรายละเอียดการเข้าอบรมด้านกฎหมาย
0
powerpoint การบรรยายของ ศ.กิตติคุณ ปิยนาถ บุนนาค
0

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

fsocssm
2ชั่วโมง 48นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 0 0 0 24
กรกฎาคม 2018 0 0 0 22
มิถุนายน 2018 0 0 0 24
พฤษภาคม 2018 0 0 0 17
เมษายน 2018 0 0 0 18
มีนาคม 2018 0 0 0 18
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 17
มกราคม 2018 0 0 0 17
* 2017 0 0 0 21
ธันวาคม 2017 0 0 0 9
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 21
ตุลาคม 2017 0 0 0 17
กันยายน 2017 0 0 0 17
สิงหาคม 2017 0 0 0 10
กรกฎาคม 2017 0 0 0 10
มิถุนายน 2017 0 0 0 8
พฤษภาคม 2017 0 0 0 5
เมษายน 2017 0 0 0 7
มีนาคม 2017 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 8
มกราคม 2017 0 0 0 6
* 2016 1 1 0 10
ธันวาคม 2016 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 6
ตุลาคม 2016 0 0 0 6
กันยายน 2016 0 0 0 7
สิงหาคม 2016 0 0 0 5
กรกฎาคม 2016 0 0 0 4
มิถุนายน 2016 0 0 0 6
พฤษภาคม 2016 0 0 0 4
เมษายน 2016 1 1 0 4
มีนาคม 2016 0 0 0 10
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 3
มกราคม 2016 0 0 0 4
* 2015 3 3 0 7
ธันวาคม 2015 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 4
ตุลาคม 2015 0 0 0 5
กันยายน 2015 0 0 0 4
สิงหาคม 2015 0 0 0 6
กรกฎาคม 2015 0 0 0 7
มิถุนายน 2015 0 0 0 6
พฤษภาคม 2015 0 0 0 4
เมษายน 2015 2 2 0 7
มีนาคม 2015 1 1 0 6
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 5
มกราคม 2015 0 0 0 7
* 2014 44 47 37 10
ธันวาคม 2014 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 7
ตุลาคม 2014 6 6 0 6
กันยายน 2014 1 1 0 7
สิงหาคม 2014 1 1 0 8
กรกฎาคม 2014 9 10 7 10
มิถุนายน 2014 27 29 30 7