การจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ 2558-2559 - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
13
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
13
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
3
ออนไลน์มากที่สุด:
21 - พฤศจิกายน 04, 2017, 06:19:21 PM
ออนไลน์วันนี้:
5
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.03
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.04
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
17
สมาชิกล่าสุด:
fsocssm
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
3.29
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ข้อมูลPowerPointการฝึกอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
0
การแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตฯ ผ่านระบบ Online
0
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
0
ประกาศ หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบุคลากร
0
สรุป การสัมมนาเรื่อง โครงการความร่วมมือทางด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซีย
0
สรุปสาระสำคัญ การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
สรุปการเข้าร่วมสัมมนาด้านกฎหมายซื้อขายออนไลน์
0
สรุปรายละเอียดการเข้าสัมมนานานาชาติด้านกฎหมาย
0
สรุปรายละเอียดการเข้าอบรมด้านกฎหมาย
0
powerpoint การบรรยายของ ศ.กิตติคุณ ปิยนาถ บุนนาค
0

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

สรุป การสัมมนาเรื่อง โครงการความร่วมมือทางด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซีย
1043
powerpoint การบรรยายของ ศ.กิตติคุณ ปิยนาถ บุนนาค
737
ข้อมูลPowerPointการฝึกอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
679
สรุปการเข้าร่วมสัมมนาด้านกฎหมายซื้อขายออนไลน์
653
สรุปสาระสำคัญ การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
632
สรุปรายละเอียดการเข้าอบรมด้านกฎหมาย
626
คู่มือการปฏิบัติงานด้านคลังและพัสดุ
600
สรุปรายละเอียดการเข้าสัมมนานานาชาติด้านกฎหมาย
544
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 สกว.
496
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
495

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

fsocssm
2ชั่วโมง 48นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 0 0 0 15
มกราคม 2018 0 0 0 15
* 2017 0 0 0 21
ธันวาคม 2017 0 0 0 9
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 21
ตุลาคม 2017 0 0 0 17
กันยายน 2017 0 0 0 17
สิงหาคม 2017 0 0 0 10
กรกฎาคม 2017 0 0 0 10
มิถุนายน 2017 0 0 0 8
พฤษภาคม 2017 0 0 0 5
เมษายน 2017 0 0 0 7
มีนาคม 2017 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 8
มกราคม 2017 0 0 0 6
* 2016 1 1 0 10
ธันวาคม 2016 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 6
ตุลาคม 2016 0 0 0 6
กันยายน 2016 0 0 0 7
สิงหาคม 2016 0 0 0 5
กรกฎาคม 2016 0 0 0 4
มิถุนายน 2016 0 0 0 6
พฤษภาคม 2016 0 0 0 4
เมษายน 2016 1 1 0 4
มีนาคม 2016 0 0 0 10
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 3
มกราคม 2016 0 0 0 4
* 2015 3 3 0 7
ธันวาคม 2015 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 4
ตุลาคม 2015 0 0 0 5
กันยายน 2015 0 0 0 4
สิงหาคม 2015 0 0 0 6
กรกฎาคม 2015 0 0 0 7
มิถุนายน 2015 0 0 0 6
พฤษภาคม 2015 0 0 0 4
เมษายน 2015 2 2 0 7
มีนาคม 2015 1 1 0 6
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 5
มกราคม 2015 0 0 0 7
* 2014 44 47 37 10
ธันวาคม 2014 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 7
ตุลาคม 2014 6 6 0 6
กันยายน 2014 1 1 0 7
สิงหาคม 2014 1 1 0 8
กรกฎาคม 2014 9 10 7 10
มิถุนายน 2014 27 29 30 7