การจัดการความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการฝึกอบรม สัมมนา ของหน่วยงานและบุคลากร

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ข้อมูลการฝึกอบรมและสัมมนา

เป็นบอร์ดสำหรับรวบรวมข้อมูลด้านเนื้อหาวิชาการของการจัดฝึกอบรมของหน่วยงานในคณะสังคมศาสตร์และข้อมูลจากบุคลากรที่ได้ไปเข้าร่วมอบรมและสัมมนา เพื่อนำมาเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วกัน

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คณะกรรมการ KM
ใน การจัดการความรู้ด้านเสรษ...
เมื่อ เมษายน 08, 2016, 09:04:13 AM

การจัดการความรู้ด้านการบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านสารบรรณ

คณาจารย์และบุคลากรสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารบรรณ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านบริหารงานบุคคล

คณาจารย์และบุคลากรสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านบริหารงานบุคคลได้ภายใต้หัวข้อนี้

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คณะกรรมการกองทุนฯ
ใน ประกาศ หลักเกณฑ์ เงือนไข...
เมื่อ มีนาคม 24, 2015, 11:24:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านอาคารสถานที่

คณาจารย์และบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอาคารสถานที่ได้ที่หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรสามารถโพสต์เนื้อหาสาระด้านการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ได้ในหัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

การจัดการความรู้ด้านงานคลังและพัสดุ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกระบวนการเบิกจ่าย

คณาจารย์และบุคลากรสามารถศึกษาข้อมูลด้านการเบิกจ่ายได้ภายใต้หัวข้อนี้

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อำไพพงษ์
ใน หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่า...
เมื่อ เมษายน 04, 2015, 08:59:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์

คณาจารย์และบุคลากร สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

การจัดการความรู้ด้านวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านกระบวนการและเทคนิคการสอน

คณาจารย์และบุคลากรสามารถนำทักษะความรู้ด้านกระบวนการสอนต่างๆโพสต์ลงภายใต้หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านหลักสูตร

คณาจารย์และภาควิชา โครงการต่างๆสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้เกี่ยวกับระบบทีวีดิจิตอลและดาวเทียม

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมานำเสนอให้บุคลากรทราบภายใต้หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ สื่อการสอนและคอมพิวเตอร์

ความรู้ใหม่ๆด้านสื่อการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถถ่ายทอดผ่านหัวข้อนี้ได้

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สรศักดิ์
ใน การแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตฯ ผ...
เมื่อ เมษายน 04, 2015, 09:05:59 AM

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศทุนต่างๆระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยของหน่วยงาน

คณาจารย์และบุคลากรสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ภายใต้หัวข้อนี้

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Research
ใน ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฝ่า...
เมื่อ กันยายน 18, 2014, 09:44:07 AM

การจัดการความรู้ด้านกิจการนิสิต

ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต

คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและชุมนุมต่างๆสามารถนำเสนอข้อมูลที่เกียวข้องได้ภายใต้หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศทุนการศึกษา ทุนเรียนดีและทุนอื่นๆ

หน่วยงาน ภาควิชา สามารถประกาศรับสมุครทุนการศึกษาได้ภายใต้หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพ

คณาจารย์และบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ด้านประกันคุณภาพได้ภายใต้หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

การจัดการความรู้ด้านนโยบายและแผน

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณสามารถสืบค้นได้ภายใต้หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจัดการความรู้ด้านการจัดทำโครงการ

หน่วยงานต่างๆสามารถศึกษาข้อมูลด้านการเขียนโครงการได้ภายใต้หัวข้อนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

การจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ 2558-2559 - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

13 กระทู้ ใน 13 หัวข้อ โดย 1 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: fsocssm
กระทู้ล่าสุด: "การจัดการความรู้ด้านเสรษ..." ( เมษายน 08, 2016, 09:04:13 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 24 (มิถุนายน 29, 2018, 06:38:13 PM)