ดำเนินการโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-3480, 02-561-3484 Email :fsoc@ku.ac.th
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2559 สงวนลิขสิทธิ์